learnersmot-logo

O PROJEKTU

Projekt "Kako pri malo izobraženih odraslih sprožiti primarno motivacijo za učenje ob uporabi IKT" je namenjen temu, da podpre izobraževalce odraslih, tako da jim ponudi znanje in razvija njihove spretnosti za delo z nizko izobraženimi in nizko usposobljenimi odraslimi. V projektu si prizadevamo najti načine za sprožanje primarne mottivacije slednjih. V ta namen bomo zbrali, uredili in preučili motivacijske strategije, metode in tehnike. Ponudili jih bomo izobraževalcem odraslih, prosili jih bomo, da jih testirajo in evalvirajo v centrih za učenje odraslih v svojih državah.

Poleg tega bomo ustvarili odprto izobraževalno platformo, ki bo vsebovala interaktivne vire, saj si želimo, da bi bili naši pripomočki za izobraževalce odraslih na voljo njim, a tudi drugim praktikom. Platforma bo obsegala področje funkcionalne pismenosti, učenja in učnih strategij. Zapisi bodo v jezikih projektnih partnerjev. Platforma bo vsebovala pregled nad dobrimi praksami, vsebovala pa bo tudi interaktivni učbenik z motivacijskimi strategijami, ki jih uporabljajo izobraževalci odraslih pri svojem delu z nizko izobraženimi in nizko usposobljenimi odraslimi učenci. Končni cilj projekta bo izdelava spletnega učnega okolja in gradnja poklicnih kompetenc izobraževalcev odraslih tj. njihovo pridobivanje znanja, učnih strategij, metod za učenje iz oči v oči in po spletu (webinarji). Vse to bo v pomoč izobraževalcem odraslih pri usposabljanju nizko izobraženih in nizko usposobljenih delavcev, starejših od 45 let. Še več, projekt bo utrdil sodelovanje strokovnjakov na nacionalni in internacionalni ravni ter čezmejno sodelovanje na področju razvoja kompetenc in učenja izobraževalcev odraslih.

Številka projekta: 2017-1-ES01-KA204-038414

europe-flag

Dogajanja

"Evropska komisilja ni odgovorna za mnenja avtorjev te objave in komisija ni odgovorna za ta ali oni način uporabe informacij, ki jih ta objava vsebuje."